Rádio Plus

Rádio Plus

Nové informačné rádio v Nitre sa stalo 1.7. o 17. hodine 2014 realitou. Rádio Plus vzniklo preto, aby zaplnilo priestor po nitrianskom N-Rádiu, ktoré ukončilo svoje poslanie v roku 2007. Na základe analýz bolo zistené, že popri veľkých rádiách majú význam aj malé, lokálne rádia s programom zameraným na oblasť pokrytia. Rádio Plus je prvé lokálne rádio pre Nitru s regionálnym presahom, ktoré sa orientuje na mesto a poskytuje svojim poslucháčom hlavne aktuálne informácie.

  • NITRA 105.9 FM - 200W
Rádio Plus - O Nitre, pre Nitru

V Rádiu Plus dostávajú priestor najmä lokálne udalosti, informácie z Nitry, aktuálne športové a kultúrne pozvánky. Každú hodinu vysielame Žurnál Rádia Plus, a raz za hodinu sú navyše pripravené aj stručné správy.

Program v Pluse

RANNÝ PLUS

06:00 - 09:00
Žurnál o celej, Flash správy

DENNÝ PLUS

09:00 - 18:00
Žurnál o celej, Flash správy, Tržnica (pripravujeme)

VEČERNÝ PLUS

18:00 - 00:00
Žurnál o celej, Rádiofórum (pripravujeme)

NOČNÝ PLUS

00:00 - 07:00
Non Stop Mix

Rádio Plus - O Nitre, pre Nitru

Playlist

  • ...

Kontakt

Telefón do vysielania
037 6408 549
SMS do štúdia
0910 105 900
Redakcia
redakcia@radioplus.sk
Obchodné oddelenie
Ak máte záujem inzerovať vo vysielaní Rádia PLUS kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 0903 708952 alebo emailom reklama@radioplus.sk
Napíšte nám:

Partneri Rádia Plus